När jobbet skall göras och hur funkar det praktiskt?

Trädkranaren – en lastbil med en speciell grip monterad längst ut på kranen. I gripen som kan röra sig som en handled finns en fjärrstyrdsåg monterad. Samtidigt som gripen håller om grenen eller stammen kan den sågas av.

Lugnt och försiktigt. Det avkapade materialet lyfts sedan ner och läggs med fördel i den container Trädkranaren har med sig om du inte vill behålla hela eller delar av trädet. Om ni vill att vi tar med oss det lämnar vi det till värmeverken som gör energi av det.

Hur stora träd kan Trädkranaren kapa?

Storleken har mindre betydelse – det är faktiskt sant. Ett stort träd tar naturligtvis längre tid än ett litet. I övrigt är det mest trädets placering som är avgörande. Ibland behövs vägar spärras av och flaggvakter eller extra trädfällare finnas tillhands – Oavsett vad som krävs så löser vi det åt dig!

Behöver du vidare hjälp med stubbfräsning eller annat i din trädgård tipsar vi gärna om duktiga företag för det med!

Ring Trädkranaren
070 - 319 16 67
trädkranaren lägger växter på flak
Kran plockar träd över hustak

När jobbet skall göras och hur funkar det praktiskt?

Trädkranaren – en lastbil med en speciell grip monterad längst ut på kranen. I gripen som kan röra sig som en handled finns en fjärrstyrdsåg monterad. Samtidigt som gripen håller om grenen eller stammen kan den sågas av.

Lugnt och försiktigt. Det avkapade materialet lyfts sedan ner och läggs med fördel i den container Trädkranaren har med sig om du inte vill behålla hela eller delar av trädet. Om ni vill att vi tar med oss det lämnar vi det till värmeverken som gör energi av det.

Hur stora träd kan Trädkranaren kapa?

Storleken har mindre betydelse – det är faktiskt sant. Ett stort träd tar naturligtvis längre tid än ett litet. I övrigt är det mest trädets placering som är avgörande. Ibland behövs vägar spärras av och flaggvakter eller extra trädfällare finnas tillhands – Oavsett vad som krävs så löser vi det åt dig!

Behöver du vidare hjälp med stubbfräsning eller annat i din trädgård tipsar vi gärna om duktiga företag för det med!